Půjčovna elektrolodí

Více informací na recepci v kempu Keramika.

Na v.n. Hracholusky je zákaz plavby s výjimkou veřejné vodní dopravy a plavby plachetnic s pomocným spalovacím motorem. Podbrobné informace na stránkách STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY nebo na recepci kempu Keramika.